Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Công bố và Bàn giao Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Công bố và Bàn giao Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh.

Lễ công bố và Bàn giao Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản 

Ngày 14/3, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Công bố và Bàn giao Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2025, tỷ lệ 1/500.

Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2025, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018. Theo quy hoạch, khu trung chuyển gồm các khu chức năng: phân khu chức năng đất văn phòng thương mại dịch vụ; phân khu chức năng đất kho bãi; phân khu chức năng đất nhà ở cho người lao động; phân khu chức năng đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 800.000m2. Với tính chất là khu trung chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa; trung tâm tiếp nhận, lưu trữ, phân phối hàng hóa và container; là nơi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, thông quan các thủ tục hải quan; đồng thời là khu vực gắn kết các loại hình như: khu dịch vụ vận tải, khu giới thiệu sản phẩm, văn phòng làm việc, cây xanh và hệ thống kỹ thuật đường bộ.

Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh được xây dựng góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu./.

Thanh Huyền - Nông Thương

Chuyên mục: