Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện đầu năm và tuyển quân năm 2019

Ngày 02/4, huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện tháng đầu năm và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị

Qua tháng đầu huấn luyện, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cơ bản nắm được nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện; biết kết hợp phân tích, giảng giải và sử dụng mô hình, nêu dẫn chứng chứng minh; Chỉ huy trưởng quân sự xã, tiểu đội trưởng duy trì luyện tập, điều hành huấn luyện chặt chẽ, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; quân số tham gia huấn luyện đảm bảo; chất lượng huấn luyện tháng đầu đạt khá. Duy trì nghiêm túc chế độ ngày, tuần; nội vụ gọn đẹp thống nhất, vệ sinh sạch sẽ; hệ thống biển bảng xây dựng chính quy đầy đủ, bố trí đúng quy định; lễ tiết tác phong xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đối với công tác này, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, các bước tuyển chọn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Năm 2019, huyện Trà Lĩnh đã tổ chức tốt Lễ giao quân cho 03 đầu mối đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu. Lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, nhanh gọn, đúng kế hoạch.

Hội nghị đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 02/9/1969-02/9/2019 với chủ đề “Luyện quân, Lập công, Quyết thắng” và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân

Chuyên mục: