Đội CS QLHC về TTXH kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, tạm trú đảm bảo an toàn cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện năm 2019

Từ ngày 03-13/4, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh phối hợp với Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra đột xuất các hộ tạm trú, các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, tạm trú nhằm đảm bảo công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện năm 2019 được an toàn và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh phối hợp với Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra các hộ tạm trú, các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, tạm trú trên địa bàn huyện

Theo đó, nội dung tập trung kiểm tra Giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; Sổ sách ghi chép thông tin khách đến thuê lưu trú;  Hợp đồng lao động (đối với cơ sở thuê nhân viên); Việc chấp hành thông báo lưu trú đến cơ quan Công an của cơ sở; Sổ tạm trú (đối với các trường hợp đăng ký tạm trú). Kiểm tra giấy tờ tùy thân của công dân lưu trú, tạm trú trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra thực tế tại nhà nghỉ Đồng Luân và khách sạn Hoa Hồng, các cơ sở đều có đầy đủ các thủ tục giấy phép  liên quan đến việc kinh doanh cho thuê lưu trú đúng theo quy định của pháp luật. Đội đã tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở ghi chép đầy đủ thông tin khách đến thuê lưu trú và thông báo đến cơ quan công an đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Qua đợt kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú. Phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân, chủ cơ sở cho thuê lưu trú lợi dụng những sơ hở trong hoạt động kinh doanh cho thuê lưu trú, tạm trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Thanh Huyền - Nông Thương

Chuyên mục: