Triển khai chương trình công tác toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

Ngày 04/4, huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

Trong năm 2018 phong tào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, phong trào đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. 

 Với lực lượng nòng cốt, Công an huyện Trà Lĩnh đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các xã, thị trấn được 38 cuộc với hơn 1.500 lượt người nghe;  tuyên truyền tại các xóm được 156 đợt với hơn 5.500 lượt người tham gia; trên địa bàn duy trì 123 tổ an ninh tự quản tại các xóm, tổ dân phố; quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng  được hơn 300 tin, trong đó có 270 tin có giá trị liên quan đến an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội qua đó góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Trà Lĩnh đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với 7 nội dung phù hợp với  thực tế của từng địa bàn nhằm giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Nhân dịp này,  Công an tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Trà Lĩnh đã tặng giấy  khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018./.

Bế Gia – Ngọc Tân

Chuyên mục: