Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I/2019

Ngày 5/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I/2019.

Điểm cầu huyện Trà Lĩnh

Tại điểm cầu huyện Trà Lĩnh có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện; Đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, các ban ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh trên địa bàn huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, Công an, Quân sự, Công chức Tư pháp - hộ tịch, Văn phòng - thống kê 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự. Đồng chí Nông Văn Đàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điểm cầu.

Hội nghị đã triển khai các nội dung quan trọng của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Một số quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đây là các văn bản quan trọng có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ công tác của các cơ quan nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, các huyện, Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản. Việc quán triệt, triển khai thực hiện cần được tổ chức bài bản, khoa học, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững nội dung cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành pháp luật; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Bám sát nội dung, yêu cầu của các văn bản hướng dẫn thi hành luật gắn với nhiệm vụ đơn vị và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh./.

Thanh Huyền

Chuyên mục: