Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng)

Ngày 8/4, Đảng bộ huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng) khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng trong quý I; thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban thường vụ huyện ủy quý I  năm 2019; dự thảo Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2019; dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị  quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong quý I, huyện Trà Lĩnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành làm đất và gieo trồng các cây nông nghiệp đảm bảo tiến độ và diện tích theo kế hoạch, đến nay toàn huyện đã trồng được khoảng 2.200 ha cây ngô; bằng 99% kế hoạch; cây đỗ tương khoảng 200ha bằng 102% kế hoạch; cây khoai tây trồng được khoảng 90 ha, bằng 90% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 3 đạt khoảng 13 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai kịp thời; tình hình an ninh quốc phòng đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả, đến nay Đảng bộ huyện đã kết nạp được 21 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 2.186 đảng viên.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao để nâng cao chất lượng hoạt động của đảng viên; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng các mô hình về trồng một số cây dược liệu; phát triển 3 lợi thế của địa phương về phát triển du lịch, phát triển kinh tế biên mậu và phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết lần thứ 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI về thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra lãnh đạo huyện uỷ Trà Lĩnh đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cần phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó cần tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo diện tích và khung thời vụ, lựa chọn các cây trồng mới có năng suất cao vào canh tác theo hướng sản xuất hàng hoá;  thực hiện tốt 06 chương trình trọng tâm của huyện uỷ, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó các xã cần đưa các tiêu chí về vận động nhân dân như môi trường, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà để phấn đấu thực hiện; các xã, thị trấn cần chủ động trong việc sắp xếp cán bộ trước khi thực hiện sát nhập xóm, xã./.

Bế Gia - Ngọc Tân

Chuyên mục: