Khai mạc Huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2019

Ngày 09/4, huyện Trà Lĩnh tổ chức Khai mạc Huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho 93 dân quân thuộc 10 xã, thị trấn trên địa bàn năm 2019.

Khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất 

Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 9/4 đến 23/4/2019), các đồng chí dân quân năm thứ nhất được học tập các nội dung cơ bản Pháp luật về dân quân tự vệ; Giữ vững biên giới Quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam 2020; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng AK bài 1b; kỹ thuật ném lựu đạn xa đúng hướng; cách chắp nối ngòi nổ thường; Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương..

Đây là đợt huấn luyện quan trọng nhằm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho chiến sỹ Dân quân mới hiểu biết, nắm rõ được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng DQTV và sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra./.

Thanh Huyền - Nông Thương

Chuyên mục: