Hướng dẫn và bàn giao chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước

Ngày 9/4, UBND huyện Trà Lĩnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cao Bằng tổ chức hướng dẫn và bàn giao chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước cho lãnh đạo, văn thư UBND huyện, các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn.

Hướng dẫn và bàn giao chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tại huyện Trà Lĩnh

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cao Bằng đã giới thiệu và hướng dẫn cài đặt, cấu hình sử dụng phần mềm xác thực ký số; thực hành ký số, thực hiện thao tác ký số trên các tài liệu, file văn bản, trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đồng thời, trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc triển khai và ứng dụng chữ ký số. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước./.

Bế Gia – Ngọc Tân

Chuyên mục: