Trà Lĩnh gặp gỡ doanh nghiệp và hợp tác xã năm 2019

Ngày 12/4, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã (HTX) năm 2019, nhằm thông tin đến DN và HTX trên địa bàn các thông tin, chủ trương, chính sách của huyện và lắng nghe, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và HTX.

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và hợp tác xã năm 2019

Hiện nay trên địa bàn huyện Trà Lĩnh có khoảng 80 DN và HTX đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng phát triển kinh tế, xã hội của huyện, góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của địa phương.

Trong những năm qua huyện Trà Lĩnh đã quan tâm đồng hành, hỗ trợ DN và HTX như thực hiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,  cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong việc giải quyết các thủ tục đối với DN và HTX.

Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp và HTX trên địa bàn huyện trong thời gian qua còn gặp không ít khó khăn do  đại đa số các DN và HTX hoạt động quy mô nhỏ, vốn còn thấp, chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế, một số DN hoạt động cầm chừng; chưa có nhiều đơn vị có chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính đột phá.

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Tại hội nghị các DN và HTX đã có những ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, mong muốn chính quyền địa phương có các cơ chế chính sách, đồng hành cùng đơn vị trong việc giải quyết những khó khăn về việc cấp phép tìm địa điểm khai thác đá, xử lý môi trường, trụ sở hoạt động, kho bãi… Qua các ý kiến, kiến nghị Lãnh đạo UBND huyện và cơ quan chuyện  môn đã trở lời các ý kiến thoả đáng, lãnh đạo huyện khảng định huyện sẽ tạo mọi điều kiện, luôn đồng hành cùng DN và HTX để giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời có những gợi ý để các DN và HTX trong thời gian tới quan tâm đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn huyện./.

Bế Gia – Nông Thương

Chuyên mục: