Tuyền truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân

Ngày 25/4, Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Lĩnh phối hợp với UBND xã Cao Chương tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hơn 50 đại biểu là người dân đang sinh sống và lao động trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến về các nội dung của chính sách BHXH tự nguyện như: đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia; chế độ và quyền lợi của chính sách BHXH tự nguyện, mức đóng phù hợp có thể giúp cho mọi người dân lao động tự do, kể cả những người có thu nhập thấp và không ổn định đều có khả năng tham gia để hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất bảo đảm cuộc sống của bản thân khi hết tuổi lao động. Các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách BHXH tự nguyện như thay đổi phương thức đóng, mức đóng, dừng đóng, bảo lưu thời gian tham gia BHXH tự nguyện, đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng hưu trí... Các ý kiến của đại biểu đã được đại diện BHXH giải đáp thỏa đáng, rõ ràng.

Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tính ưu việt của các chính sách BHXH  để nhân dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm nhằm bảo đảm các quyền lợi của bản thân.

Mạnh Quân – Nông Thương

Chuyên mục: