Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác VSATTP tại huyện Trà Lĩnh

Ngày 04/5/2019. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Trà Lĩnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh 

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh đã đến kiểm tra trực tiếp một số cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh  đều chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, có đầy đủ các giấp phép kinh doanh, các mặt hàng bày bán đều có đầy đủ hoá đơn nhập hàng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở sản xuất chưa thực hiện tốt công tác VSATTP như: Giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức VSATTP đã hết hạn, không có sổ kiểm thực ba bước, không có tủ lưu mẫu thức ăn. Đoàn kiểm tra đã đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm tăng cường thực hiện tốt công tác vệ sinh khu sản xuất thực phẩm, nguyên liệu chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và tiến hành lập biên bản yêu cầu các cơ sở vi phạm hoàn tất thủ tục đủ điều kiện VSATTP trước ngày 31/5/2019.

Chiều cùng ngày Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã làm việc với ban chỉ đạo VSATTP huyện Trà Lĩnh, Đoàn kiểm tra đề nghị, huyện Trà Lĩnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác, thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời cần hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoàn thiện các thủ tục hành chính và cấp phép nhanh gọn, kịp thời không để kéo dài./.

Mạnh Quân – Nông Thương

Chuyên mục: