Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 7/5, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Trà Lĩnh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí: Nông Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các  Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016 - 2020; các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, thị trấn; Hợp tác xã trên địa bàn.

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Tại hội nghị các đại biểu đã được tổ công tác Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giới thiệu  chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” về sự cần thiết của chương trình, những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện của quốc tế và Việt Nam về phát triển chương trình; những quan điểm, nội dung, nguyên tắc, chu trình, tổ chức bộ máy thực hiện chương trình; kế hoạch xây dựng đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030; đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản của các xã khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi; dự án phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng ở các xã vùng núi  của tỉnh Cao Bằng.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” hướng đến  mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế để đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân./.

Bế Gia - Nông Quân

Chuyên mục: