Trà Lĩnh: Khánh thành Bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện ​

 

Ngày 10/5, Đảng bộ huyện Trà Lĩnh tổ chức Lễ khánh thành Bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện.

Bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Trà Lĩnh được xây dựng tại khuôn viên trụ sở Tòa án nhân dân huyện, thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Hùng Quốc. Tại địa điểm này, ngày 10/5/1946, trong cuộc họp gồm 4 đồng chí (Dương Công Hoạt, Hoàng Văn Thức, Việt Long, Bế Văn Rại) được tổ chức bí mật tại Nhà Quản Tàng (nơi xây dựng Bia ngày nay), đồng chí Dương Công Hoạt thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết nạp 2 đồng chí: Việt Long, Bế Văn Rại vào Đảng và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở huyện Trấn Biên (huyện Trà Lĩnh ngày nay). Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện.

Từ một chi bộ có 4 đồng chí, trải qua 20 kỳ đại hội, đến nay Đảng bộ huyện Trà Lĩnh có 2.187 đảng viên. Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Công trình Bia có ý nghĩa to lớn ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Trà Lĩnh trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển.

Bế Gia - Mạnh Quân - Nông Thương

Chuyên mục: