Trà Lĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện

Trong 2 ngày 14 và 15/5, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 10/10 xã, thị trấn.

Đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Hùng Quốc

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo đến cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cử tri đã có những ý, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi. Trong đó cử tri xã Cao Chương có ý kiến tuyến mương thủy lợi của xóm Bản Pát do đầu tư từ lâu, nay đã xuống cấp nước rò rỉ nhiều cần được đầu tư nâng cấp để đảm bảo phục vụ sản xuất; nhiều diện tích ngô trên địa bàn bị sâu keo phá hoại, mặc dù người dân đã dùng nhiều loại thuốc để phun nhưng không có hiệu quả đề nghị chính quyền có chính sách hỗ trợ cho những diện tích bị thiệt hại; Cử tri xã Quang Hán đề nghị Nhà nước cấp xi măng để làm đường vào xóm Giộc Đăm, đường làng ngõ xóm, đường nội đồng tại xóm Lũng Hoài, làm các tuyến mương thủy lợi tại xóm Roỏng Búa; cử tri thị trấn Hùng Quốc có ý kiến công tác bảo vệ môi trường tại khu trung tâm thị trấn và chợ gia súc; việc sát nhập các điểm trường gây khó khăn cho việc đưa đón con em ở địa phương; mốt số tuyến đường sau khi sửa chữa, nâng cấp cao hơn nhiều so với mặt đường cũ nhiều nhà dân thấp hơn đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức trong thời gian tới./.

Bế Gia – Nông Quân – Nông Thương

Chuyên mục: