Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014- 2019

Ngày 17/5, Ban Chỉ huy quân sự huyện sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014- 2019.

Lãnh đạo huyện ủy khen thưởng các tập thể đã có thành tích trong cuộc vận động

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 100% cán bộ, chiến sỹ đã đăng ký tham gia cuộc vận động trong đó có trên 98,6% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.  làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chủ động ngăn chặn phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội. Từ năm 2014 - 2019 cán bộ BCHQ quân sự huyện đã tham gia ủng hộ các quỹ được trên 100 triệu đồng. Tham gia phòng chống cháy rừng 5 lần với trên 400 lượt người tham gia. Giúp dân làm đường bê tông nông thôn được hơn 25km và hàng nghìn ngày công lao động. Tặng quà gia đình chính sách với tổng trị giá trên 125 triệu đồng. Xây dựng được 8 nhà tình nghĩa trị giá 560 triệu đồng. Phối hợp tham gia tìm kiếm quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang địa phương , tổ chức diễn tập phòng thủ tại 8 xã, thị trấn bảo đảm an toàn tuyệt đối người và vũ khí. Đơn vị đã có 7 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ tham gia cấp tỉnh. Công tác tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được thực hiện tốt. 

Tại hội nghị, đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 - 2019.Với những kết quả đã đạt được thời gian tới LLVT huyện Trà Lĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Mạnh Quân – Nông Thương

Chuyên mục: