Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Ngày 24/5 huyện ủy Trà Lĩnh tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019.

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019

Tham gia hội thi có 13 thí sinh đại diện cho các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Các thí sinh trải qua phần thi kỹ năng thuyết trình theo 4 nhóm nội dung chuyên đề: Quán triệt tuyên truyền triển khai các chỉ thị nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, ; Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm của huyện thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chuyên đề về thực tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các thí sinh đã thể hiện tốt nội dung thi của mình, chuẩn bị tốt các nội dung thi sát với công tác tuyên truyền. Một số thí sinh chuẩn bị đề cương có chất lượng, nội dung, bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có sự gắn kết, liên hệ nội dung Nghị quyết với thực tiễn địa phương, đơn vị báo cáo viên công tác. Từ đó làm tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 07 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi.

Ban tổ chức trao giải nhất  cho thí sinh

Thông qua hội thi các báo cáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời thông qua hội thi này đánh giá thực chất hoạt động của báo cáo viên hiện nay của huyện Trà Lĩnh.

Mạnh Quân – Nông Thương

Chuyên mục: