Hội thảo tổng kết 5 năm “xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực ở nông thôn”

Ngày 29/5, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội thảo tổng kết 5 năm và báo cáo kết quả cuối kỳ  dự án VN06-021  “xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực ở nông thôn”.

Hội thảo tổng kết 5 năm và báo cáo kết quả cuối kỳ  dự án VN06-021  “xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực ở nông thôn”

Triển khai thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận dự án “xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực ở nông thôn” với tổng số ngân sách được phê duyệt trên 17 tỷ đồng, và hoạt động với 5 đầu ra gồm: Hệ thống kênh mương thủy lợi được xây dựng cùng với các tổ chức hợp tác dùng nước; tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hộ gia đình, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động nông nghiệp; hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai; các chương trình tín dụng vi mô và tiết kiệm  được thành lập  cho phụ nữ và thanh thiếu niên; thanh thiếu niên tham gia đào tạo nghề gắn với thị trường.

Qua 5 năm thực hiện đã hỗ trợ đầu tư được 11 tuyến kênh mương phục vụ sản xuất; mở được 247 tập huấn về kỹ thuật, trồng trọt và chăn nuôi cho trên 2.500 lượt người tham gia, có 1.400 hộ tham gia các mô hình dự án hỗ trợ; 50 thôn lập kế hoạch rủi ro thiên tai; triển khai mô hình nhóm tiết kiệm tín dụng triển khai tại 6 xã, với sự tham gia của 500 hội viên vay vốn, số tiền trên 3,5 tỷ đồng; Thông qua việc đào tạo nghề, thanh niên đã có kỹ năng tìm kiếm việc làm, các kỹ năng liên kết thị trường ./.

Thông qua dự án đã góp phần cải thiện tă­­­­ng thu nhập cho người dân. Theo số liệu khảo sát đầu vào hộ tăng thu nhập trung bình từ 22 triệu 560 nghìn đồng/hộ/ năm./.­­­­

Bế Gia

Chuyên mục: