Tập huấn thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019

Chiều ngày 30/5, huyện Trà Lĩnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 Tập huấn thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các bước cơ bản và những quy định chung về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã. Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Trà Lĩnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát và trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm cấp huyện 59 thủ tục; cấp xã 108 thủ tục.

Qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân, giải quyết yêu cầu của người dân một cách hiệu quả, nhanh chóng và đúng quy định, góp phần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Thanh Huyền - Nông Thương

Chuyên mục: