UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5

Ngày 31/5, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; triển khai công tác, phân công nhiệm vụ trong  tháng tới; thông qua các văn bản trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND huyện,  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Phiên họp thường kỳ tháng 5

Trong tháng 5 các cấp, các ngành của huyện đã tập trung triển khai các kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm trong năm và đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực cụ thể: Công tác sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ và diện tích gieo trồng theo kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 600 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt trên 3 tỷ đồng, đạt 50% so với Nghị quyết HĐND huyện giao; kim nghạch xuất nhập khẩu trong tháng đạt trên 2 triệu USD; thu ngân sách đạt trên 51 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 23 tỷ đồng bằng 95% dự toán tỉnh giao; công tác văn hóa, y tế có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các văn bản trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Lãnh đạo UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Hoàn thiện các ý kiến góp ý cho các văn bản trình kỳ họp  thứ 8 HĐND huyện; tập trung sản xuất vụ mùa; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi, tăng cường công tác tuyên truyền dịch tả lợn đến từng hộ gia đình; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản  lý hành lang đường bộ, cấp phép xây dựng trên địa bàn./.­­­­

Bế Gia – Ngọc Tân

Chuyên mục: