Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện

Ngày 07/6, huyện Trà Lĩnh công bố Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện.

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Trà Lĩnh

Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện Trà Lĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện với bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa và thông tin huyện theo quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Trà Lĩnh. Theo đó, Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện Trà Lĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc UBND huyện Trà Lĩnh, có 16 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Trung tâm có nhiệm vụ: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trực tiếp quản lý và vận hành các Trạm truyền thanh cấp xã, quản trị Trang thông tin điện tử của huyện qua đó góp phần nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Các thủ tục kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, ký biên bản bàn giao được thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình, quy định.

Tại Lễ công bố, lãnh đạo UBND huyện đã trao quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đóc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Trà Lĩnh./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân

Chuyên mục: