HĐND Thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh): Thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2019

Ngày 06/6, HĐND Thị trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10, nội dung trọng tâm được các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá là tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

HĐND Thị trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10

Theo báo cáo của UBND thị trấn, 06 tháng đầu năm, bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực của Thị trấn đạt 722,2 tấn, tăng 23,6 tấn so với cùng kỳ năm 2018; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 499 triệu đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ năm 2018; tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. 100% xóm, tổ dân phố xây dựng đường làng , ngõ xóm, tổ dân phố xanh sạch đẹp, tăng 5% so với cùng kỳ; 94,7% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác quản lý đô thị còn một số bất cập; hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra.. 06 tháng cuối năm, Thị trấn Hùng Quốc tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với công tác điều hành của UBND thị trấn, nhất là về công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng.

Tại Kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị trấn trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 10, ý kiến chất vấn của đại biểu trực tiếp tại kỳ họp với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. HĐND thị trấn đã thống nhất thông qua các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương./.

Thanh Huyền - Nông Thương

Chuyên mục: