Huyện Trà Lĩnh tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực và xâm hại”

Ngày 07/6, UBND huyện Trà Lĩnh phối hợp với Văn phòng Childfund Việt Nam tại Cao Bằng tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực và xâm hại”, với sự tham gia của 63 trẻ em đại diện cho hơn 5.000 trẻ em trên địa bàn huyện.

Diễn đàn trẻ em năm 2019

Không khí diễn đàn vui tươi gần gũi, thân thiện tạo cơ hội để trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết, ý kiến của mình về thực hiện quyền trẻ em với 4 nhóm quyền: quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển và quyền tham gia. Các em đã đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể về: Những chủ trương, giải pháp của huyện dành cho trẻ em trong thời gian tới, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Vấn đề chăm sóc dinh dưỡng, y tế, bảo vệ môi trường; Biện pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường; Phòng ngừa, giảm thiểu xao nhãng trẻ em; Phòng chống xâm hại tình dục, tảo hôn; Phòng chống bóc lột trẻ em, nguy cơ xâm hại trẻ em trên mạng. Những câu hỏi, thắc mắc của các em đã được lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể giải đáp cụ thể, xác đáng.

Diễn đàn là dịp để các em được nói lên quan điểm, đề xuất các sáng kiến của mình; là dịp để các cấp, các ngành, chính quyền và các bậc phụ huynh lắng nghe, xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh. Diễn đàn lần này sẽ giúp các em sẽ có thêm những kiến thức góp thêm vào hành trang tri thức để các em vững bước vào tương lai./.

Thu An – Nông Thương

Chuyên mục: