Khai mạc Lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên học tại huyện Trà Lĩnh

Ngày 15/6, UBND huyện Trà Lĩnh phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai mạc Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho 86 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Trà Lĩnh.

khai mạc Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Trà Lĩnh

Trong thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 31/8/2019, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 03 học phần với các nội dung chính: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Kỹ năng viết báo cáo; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng quản lý hồ sơ; Kỹ năng soạn thảo văn bản. 02 báo cáo chuyên đề về thực tiễn quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước tại Bộ, ngành và địa phương, lãnh thổ ở Việt Nam.. Cuối khóa học, các học viên viết tiểu luận tình huống.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung, cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Bồi dưỡng và rèn luyện cho học viên thành thạo một số kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ; Nâng cao ý thức phục vụ của công chức, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân

Chuyên mục: