Trà Lĩnh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

Ngày 20/6, huyện Trà Lĩnh đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Tham dự Đại hội có 135 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trà Lĩnh lần thứ III năm 2019

Sau 5 năm thực hiện, các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số cải thiện rõ rệt; văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn và phát huy, khối đại đoàn kết được tăng cường. Đến nay toàn Đảng bộ huyện Trà Lĩnh có 2.187 đảng viên, đa số là người đồng bào DTTS chiếm trên 95 %. Việc cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín được tổ chức thường xuyên 02 lần/năm và tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng. Giảm từ 3 - 5 % hộ nghèo/năm; 10/10 xã, thị trấn có đường giao thông thông suốt từ trung tâm xã đến trung tâm huyện; trên 99% số hộ được sử dụng điện lưới; trên 90% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác khám, chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số được quan tâm.

Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2024: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; lao động trong độ tuổi được qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đạt trên 50%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số bình quân từ 3% trở lên hộ nghèo; phấn đấu 100% đường trục liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, trên 60% đường trục xóm được cứng hóa; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế... Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 08 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Lĩnh năm 2019.

UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Lĩnh năm 2019.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu  số Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân