Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP tại huyện Trà Lĩnh

Chiều 20/6, đoàn công tác UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc làm trưởng đoàn kiểm tra huyện Trà Lĩnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với huyện Trà Lĩnh.

6 tháng đầu năm, toàn huyện gieo trồng được khoảng 567 ha ngô ruộng, bằng 111,1% chỉ tiêu kế hoạch; ngô rẫy khoảng 1.626 ha, bằng 96% kế hoạch; đỗ tương khoảng 203 ha, bằng 102% kế hoạch... Đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 50% kế hoạch. Có 2 xã: Cao Chương, Quang Hán đạt chuẩn nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 3,1 tỷ đồng, bằng 51,6%. Công tác quản lý xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 27 triệu USD. Thu ngân sách đến ngày 18/6 đạt 66 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 30,3 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; an ninh, quốc phòng được giữ vững, ổn định. 

Huyện kiến nghị: UBND tỉnh xem xét bố trí nhiều nguồn vốn hơn để đầu tư thực hiện 2 dự án: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu vực Cửa khẩu Trà Lĩnh, khu nghĩa trang nhân dân khu vực Cửa khẩu Trà Lĩnh. Đối với dự án khu vui chơi giải trí xã Quang Trung, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự án từ thực hiện theo cơ chế đặc thù sang hình thức không theo cơ chế đặc thù, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong năm 2020. UBND tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý đầu tư trên địa bàn huyện (đặc biệt cấp xã làm chủ đầu tư).

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc đề nghị huyện Trà Lĩnh rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Tăng cường công tác thu thuế, tận thu các nguồn thu, khai thông các nguồn thu, các khoản nợ đọng thuế nộp ngân sách nhà nước đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, hồ sơ, tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án xây dựng cơ bản...

 
Vũ Tiệp (baocaobang.vn)
Chuyên mục: