xã Cao Chương tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 27/6, xã Cao Chương huyện Trà Lĩnh tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Lãnh đạo xã Cao Chương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào “xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020

Đây là xã về đích NTM đầu tiên của huyện Trà Lĩnh. Qua 10 năm, phong trào thi đua “xây dựng nông thôn mới” ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cả hệ thống chính trị. Toàn xã đã vận động nhân dân đóng góp với số tiền trên 03 tỷ đồng, trên 27.000m2 đất và 7.236 ngày công lao động; 71,11% các tuyến đường giao thông từ trục xã, xóm được cứng hóa; 85,9% diện tích đất nông nghiệp đảm bảo tưới tiêu; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên; 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia; 91% người lao động có việc làm thường xuyên. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5-7%/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá nghiêm túc, toàn diện, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.  Đồng thời, thống nhất phấn đấu năm 2020 và các năm sau thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên. Duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt theo hướng xã NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này, có 02 tập thể, 03 cá nhân được khen thưởng có thành tích tốt trong phong trào “xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân