Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trương ương tại huyện Trà Lĩnh

Ngày 2 tháng 7, Đoàn công tác Tỉnh ủy do Đồng chí Tô Vũ Lập - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trương ương tại huyện Trà Lĩnh.

Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trương ương tại huyện Trà Lĩnh

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trương ương. Huyện ủy Trà Lĩnh đã chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai đến các cơ quan, đơn vị. Qua hơn một ­­­­­­­­­năm thực hiện các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể  huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến nay huyện đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, các đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy: Thực hiện phân công Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện trên cơ sở sáp nhập đơn vị sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin với Đài Truyền thanh - Truyền hình; Huyện đã xây dựng Đề án trình tỉnh phê duyệt về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, từ 13 cơ quan chuyên môn giảm xuống còn 10 cơ quan chuyên môn; Đề án về thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm; Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập tiếp thu các ý kiến, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của huyện Trà Lĩnh để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW; Tiếp tục chủ động thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính; xã, tổ dân phố, xóm theo kế hoạch./.

Bế Gia - Ngọc Tân

Chuyên mục: