Hội Nông dân tỉnh tập huấn triển khai thực hiện QĐ 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 110 hội viên nông dân huyện Trà Lĩnh

Ngày 04/7, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng tập huấn triển khai thực hiện QĐ 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, cho 110 cán bộ, hội viên hội nông dân huyện Trà Lĩnh.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện QĐ 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Trà Lĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, phổ biến, trao đổi bốn chuyên đề về: công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; Hội Nông dân cơ sở với công tác hòa giải; Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc tại cơ sở về công tác hòa giải.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức liên quan đến nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đây dịp để các cán bộ, hội viên gặp gỡ, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, những phương pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải tại cơ sở./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân

Chuyên mục: