Đảng bộ huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21

Sáng ngày 09/7, Đảng bộ huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21 (mở rộng) khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 -2020. Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đồng chí Nông Văn Đàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21 (mở rộng) khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 -2020

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, thực hiện có hiệu những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và  các vấn đề phát sinh tại địa phương. Qua đó kinh tế của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước trong đó sản xuất nông nghiệp của huyện đảm bảo diện tích và khung thời vụ, tổng diện tích  gieo trồng vụ đông xuân toàn huyện đạt 2.465 ha, bằng 98,2 % kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 6 đạt trên 31 tỷ 500 triệu đồng, bằng 128% dự toán tỉnh giao; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 600 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt trên 3 tỷ 500 triệu đồng, bằng 58,5% kế hoạch, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa triển khai  kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được gữ vững; các chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy được quan tâm triên khai thực hiện; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lãnh đạo Huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trong thời gian tới cần rà soát các chỉ tiêu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trong tâm trong năm; thực hiện việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng  và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo kế hoạch; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh công tác sản xuất nông nghiệp và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch tả lợn  Châu Phi./.

Bế Gia - Ngọc Tân

Chuyên mục: