Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 19/7, huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng đối tượng phụ nữ. Kết nạp mới 336 hội viên. 100% đội ngũ cán bộ hội các cấp thường xuyên được củng cố và bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác hội. Đến nay các cấp hội 2.023 hộ đạt tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 45 hộ gia đình hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Nhân rộng 15 chi hội thực hiện mô hình “Làm theo Bác”. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn cho các hộ làm thủ tục vay vốn, đến nay tổng dư nợ đạt trên 41 tỷ đồng cho trên 958 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Hỗ trợ 03 phụ nữ có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp kinh doanh; tư vấn việc làm, học nghề và giới thiệu việc làm cho 148 phụ nữ. Hỗ trợ 03 “Mái ấm tình thương” với số tiền 60 triệu đồng. Kết nạp mới 150 đảng viên, nâng tổng số đảng viên  phụ nữ trên toàn huyện lên 830 đảng viên.

Trong thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, phụ nữ, gắn với chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Cụ thể hoá các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hàng năm có thêm 20 hộ đạt 08 tiêu chí của cuộc vận động; đến hết nhiệm kỳ có ít nhất 50 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều./.

Thanh Huyền - Nông Thương

Chuyên mục: