Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của tỉnh làm việc với huyện Trà Lĩnh

Ngày 20/7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn làm việc với huyện Trà Lĩnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc. 

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, theo dự thảo của tỉnh, huyện Trà Lĩnh có 2 xã Quang Vinh, Lưu Ngọc sáp nhập về huyện Hà Quảng; xã Quốc Toản sáp nhập về huyện Quảng Uyên; 6 xã và 1 thị trấn còn lại của huyện sáp nhập về huyện Trùng Khánh.

Với dự thảo trên của tỉnh, huyện Trà Lĩnh qua khảo sát, nắm tình hình điều kiện thực tế, các xã đề xuất điều chỉnh sáp nhập xã Quang Vinh vào xã Lưu Ngọc, tên đơn vị hành chính mới xã Quang Vinh, trụ sở làm việc tại xã Lưu Ngọc; xã Cô Mười sáp nhập vào xã Quang Hán, tên hành chính mới Quang Hán, trụ sở làm việc tại xã Quang Hán;  phương án sáp nhập xã Quốc Toản vẫn giữ nguyên theo phương án ban đầu. Thay đổi tên thị trấn Hùng Quốc thành thị trấn Trà Lĩnh. Đồng ý 9 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Trà Lĩnh sáp nhập với huyện Trùng Khánh.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại xã Quang Vinh (Trà Lĩnh).

Lý do huyện đề xuất thay đổi phương án sắp xếp theo dự thảo của tỉnh xuất phát từ tìm hiểu, nắm tình hình thực tế địa phương, theo phương án mới sẽ thuận tiện hơn về địa bàn phân bố dân cư, dân tộc, văn hóa, giao thông, giao thương, đảm bảo an ninh biên giới, quốc phòng và phù hợp phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau này.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của tỉnh đã trực tiếp đến tìm hiểu thực tế tại 2 xã Quang Vinh, Lưu Ngọc và làm việc với cấp ủy, chính quyền các xã, huyện Trà Lĩnh. Qua khảo sát thực tế tại các xã, trao đổi thảo luận, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đồng ý huyện sáp nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh, tên hành chính mới xã Quang Vinh, trụ sở làm việc tại xã Lưu Ngọc; sáp nhập xã Cô Mười với xã Quang Hán, tên hành chính mới xã Quang Hán, trụ sở làm việc tại xã Quang Hán. Các xã mới sáp nhập và các xã, thị trấn của huyện Trà Lĩnh sẽ sáp nhập về huyện Trùng Khánh. Xã Quốc Toản sáp nhập về huyện Quảng Uyên.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện và các xã đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho nhân dân phương án sáp nhập mới nhằm tạo sự đồng thuận cao gắn với củng cố khối đoàn kết các dân tộc, không gây xáo trộn ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý nhân dân. Việc sáp nhập các xã phải lựa chọn, tính toán giảm thiểu tối đa việc thay đổi nhiều, phức tạp hóa các thủ tục hành chính; tiết kiệm cơ sở vật chất, bố trí hợp lý nguồn cán bộ... để sau khi sáp nhập, bộ máy cấp xã sẽ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bắt nhịp với hoạt động mô hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo (Baocaobang.vn)

Chuyên mục: