Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Thực hiện tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Từ ngày 21 – 24/5. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Trà Lĩnh đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra thực tế tại công ty chế biến khoáng sản

Qua kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp, công ty khai thác khoáng sản, đoàn đánh giá các đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động như: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, các biện pháp kỹ thuật về an toàn lao động – phòng chống cháy nổ, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, quản lý và sử dụng vật liệu nổ đúng quy định. Tuy nhiên còn một số doanh nghiệp do công việc kinh doanh không ổn định nên thuê công nhân lao động cho đơn vị là lao động hợp đồng theo thời vụ nên việc đóng bảo hiểm và tổ chức khám sức khỏe cho người lao động chưa được đầy đủ.

Bên cạnh các công ty, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Đoàn kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp còn lại thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, nhanh chóng khắc phục trong thời gian sớm nhất./.

Mạnh Quân

Chuyên mục: