Ban thường vụ huyện Ủy làm việc với xã Quang Hán đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 31/5, Ban thường vụ huyện ủy Trà Lĩnh làm việc với xã Quang Hán để đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ban thường vụ huyện ủy Trà Lĩnh làm việc với xã Quang Hán

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quang Hán đã đạt 14/19 tiêu chí. Trong đó các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; hộ nghèo; môi trường và an toàn thực phẩm.

Trong 5 tiêu chí chưa đạt,  khó  khăn nhất trong quá trình thực hiện đối với xã  là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và môi trường, một trong những nguyên nhân đó là do nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất văn hóa còn hạn hẹp, việc giải phóng mặt bằng làm sân thể thao của xã còn nhiều vướng mắc do 1 số hộ dân chưa có ý thức tự giác hiến đất; người dân chưa hình thành thói quen tự bảo vệ môi trường.

Chỉ  còn hơn 5 tháng để xã Quang Hán phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch, đây là nhiệm vụ, trách nhiệm mà cần có sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc Lãnh đạo huyện Ủy đề nghị xã Quang Hán, Chi bộ các xóm cần ra nghị quyết cụ thể đối với các tiêu chí chưa đạt, từ đó cụ thể hóa bằng nghị quyết, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy, nhận thức trong việc hiến đất, có ý thức bảo vệ môi trường coi đây là việc làm thường xuyên đó là cách để làm trong lành môi trường sống của chính mình và mọi người xung quanh./.

Bế Gia