Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ 5

Ngày 5/6, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và thông qua các văn bản trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX trong thời gian tới.

Phiên họp thường kỳ tháng 5/2018

Trong tháng 5, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao trong quý II nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2018. Về sản xuất nông nghiệp bà con nhân dân các xã, thị trấn đã tranh thủ thời tiêt thuận lợi tiến hành làm đất gieo mạ chuẩn bị giống cho sản xuất vụ mùa được khoảng 45 ha, tiến hành phun tiêu độc, khử trùng trên địa bàn các xã, thị trấn, tiêm  phòng vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đảm bảo theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, huy động sức dân góp sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế về công tác thu ngân sách còn đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch; công tác quản lý đô thị, giải tỏa hành lang đường bộ còn hạn chế; tình hình công dân xuất cảnh trái phép qua biên giới còn diễn ra.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch ­­­trong năm 2018, UBND huyện yêu cầu các ngành, các cấp trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh  chỉ đạo công tác sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ; đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các giải pháp thu thuế đảm bảo huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiên độ giải phóng mặt bằng; chủ động nắm tình hình an ninh khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh, xuất cảnh trái phép./.

Bế Gia

Chuyên mục: