Giao ban Khối thi đua số 5 các Phòng Giáo dục và Đào tạo 13 huyện, thánh phố

Sáng 07/6, tại huyện Trà Lĩnh, Khối thi đua số 5 các Phòng Giáo dục và Đào tạo 13 huyện, thành phố tổ chức hội nghị giao ban lần III năm học 2017 – 2018.

Hội nghị giao ban khối thi đua số 5 lần thứ III năm học 2017 - 2018

Trong năm học  2017 - 2018, Phòng GD&ĐT của 13 huyện, thành phố thực hiện 17 lĩnh vực trong công tác thi đua gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; giáo dục chuyên nghiệp; giáo dục dân tộc; khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ cơ sở quản lý cơ sở giáo dục; công tác thanh kiểm tra; tổ chức cán bộ; công tác thống kê, kế hoạch, quản lý, tài chính và huy động các nguồn lực xã hội; công tác tăng cường cơ sở vật chất và quy hoạch mạng lưới trương lớp, thiết bị dạy học; công tác pháp chế; thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy chính quyến địa phương; công tác văn phòng, thi đua khen thưởng.

Qua thực hiện các lĩnh vực thi đua, Phòng GD&ĐT của các huyện, thành phố đã hoàn thành mục tiêu năm học 2017 – 2018,  thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở từng địa phương; đa số các đơn vị đều có học sinh giỏi cấp tỉnh, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; mỗi năm các huyện, thành phố đạt 1 trường đạt chuẩn trở lên; Các cuộc vận động và các phong trào thi đua lớn trong ngành được tiếp tục thực hiện và đi vào chiều sâu, có hiệu quả; Hệ thống trường lớp các cấp học tiếp tục được sắp xếp hợp lý, mở rộng quy mô và tạo điều kiện cho con em nhân dân đi học ngày càng thuận lợi./.

Bế Gia – Mạnh Quân

Chuyên mục: