Cụm giao ước thi đua các huyện miền Đông tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày 13/6, tại huyện Trà Lĩnh, Cụm giao ước thi đua các huyện miền Đông tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Cụm giao ước thi đua các huyện miền Đông tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018)

Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các đơn vị thuộc Cụm giao ước thi đua luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn thể Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ.

Tiêu biểu là các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Vì người nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua các phong trào đã xuất hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt, như: Mô hình trồng trọt, chăn nuôi của hộ gia đình bà Nông Thị Hoan, tổ 10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng; Mô hình trồng cây ăn quả của hộ gia đình bà Bế Thị Hòng, xóm Niếng Đâư, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; Mô hình sản xuất kinh doanh của hộ gia đình bà Nông Thị Đẹp, xóm Pác Bó 2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa… Các phong trào thi đua, các mô hình thi đua được tổ chức sâu rộng đã góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của các huyện, thành phố trong cụm.

Nhân dịp này, Cụm giao ước thi đua các huyện miền Đông đã đến thăm quan mô hình trồng chanh leo tại xã Lưu Ngọc, huyện Trà Lĩnh./.

Thu An – Mạnh Quân

Chuyên mục: