Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh tổ chức kỳ họp thứ 6

Trong 2 ngày 19 – 20/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Trà Lĩnh tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Kỳ họp đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh của huyện Trà Lĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, về sản xuất nông nghiệp toàn huyện trồng được 529 ha ngô ruộng, bằng 105,7% kế hoạch, ngô rẫy trồng được 1.636ha, bằng 96,2% chỉ tiêu kế hoạch; ngoài ra huyện đã triển khai được một số mô hình sản xuất mới về trồng cây dâu tằm với 30 ha, cây chanh leo được 34 ha;

Công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh được triển khai đạt hiệu quả với 100% các xã được phun khử trùng tiêu độc; thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt 18,462 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 2,761 tỷ đồng; Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, hiệu quả, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, huyện đã tổ chức thành công lễ công bố Quyết định xã Cao Chương đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tình thần, trách nhiệm và đưa ra các ý kiến đóng góp, các ý kiến đã tập trung đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế; Các ý kiến phát biểu thảo luận, câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề đáp ứng yêu cầu của đại biểu và của cử tri.

Sau 2 ngày làm việc tích cực và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành tốt chương trình đã đề ra./.

Bế Gia – Mạnh Quân

Chuyên mục: