Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 22/6, Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được 1.428 cuộc, với 49.983 lượt hội viên tham gia. Kết nạp được 218/212 hội viên, vượt 06 hội viên so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Hàng năm, số hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp đều đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Cụ thể năm 2013 có 2.024 hộ nông dân đăng ký, đạt 1.018 hộ SXKD giỏi các cấp; năm 2017 có 627 hội viên đăng ký hộ SXKDG, đạt 100% chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ thu nhập đạt trên 100 triệu - 300 triệu đồng/năm. Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện ủy thác trên 45 tỷ, cho 1.225 hộ vay; Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT ủy thác trên 30 tỷ, cho 376 hộ vay. Vận động hội viên, nông dân hiến trên 12.000 m2 đất, đóng góp trên 1 tỷ đồng và trên 32 nghìn ngày công lao động. Hàng năm, trên 75% số hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện phấn đấu: 60% hội viên nông dân đăng ký SXKD giỏi, 50% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp; Vận động ủng hộ Quỹ trợ nông dân mỗi năm tăng 170-180 triệu đồng; Mỗi cơ sở Hội đăng ký từ  02 - 03 việc cụ thể về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; xây dựng từ 2-3 mô hình phát triển kinh tế tập thể có hiệu quả; mỗi năm giảm từ 3% số hộ nông dân nghèo trở lên...

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 18 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

BCH khóa mới Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Nhân dịp này, HND huyện đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2012-2018./.

Thu An – Mạnh Quân

Chuyên mục: