Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý II năm 2018

Ngày 27/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động quý II năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý III và một số nội dung công tác khác.

 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ

Trong quý II năm 2018, tổng nguồn vốn cho vay 110.861 triệu đồng, tăng 4.323 triệu đồng so với 31/12/2017. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương hơn 100 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác cho vay 950 triệu đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương 7.113 triệu đồng. Thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng, với tổng số tiền 113.409 triệu đồng, tăng 3.987 triệu đồng so với năm 2017, =95%KH dư nợ; tổng số hộ vay vốn 2.913 hộ thông qua 121 tổ TK&VV. Nợ quá hạn 131 triệu đồng, giảm 72 triệu đồng so với năm 2017. Tỷ lệ giải ngân tại các điểm giao dịch xã đạt 90,8%, tỷ lệ thu nợ đạt 96,3%, tỷ lệ thu lãi đạt 99,7%. Đến hết quý II, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 113.389 triệu đồng, chiếm 99,98%. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV 1.203 triệu đồng, tăng 127 triệu đồng so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, NHCSXH huyện đã triển khai một số văn bản, chính sách mới. Đồng thời tiến hành tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng CSXH năm 2018, với các nội dung: Giải pháp phát huy vai trò của chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện… Thông qua đó nhằm thực hiện tốt các chương trình tín dụng, ủy thác cho vay trên địa bàn huyện./.

Thu An – Mạnh Quân

Chuyên mục: