Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai có hiệu quả phong trào sản xuất, chăn nuôi, củng cố hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội viên nông dân huyện Trà Lĩnh khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh có hơn 4.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Mô hình trồng quýt của nông dân xã Quang Hán.

Ông Hoàng Văn Nhất ở xóm Bản Niếng, xã Quang Hán bằng sự cần cù và nỗ lực, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng quýt là một trong những hội viên đi đầu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng tại địa phương. Trong những năm qua, ông đã chuyển đổi một phần diện tích đất sản xuất ngô, lúa sang trồng cây quýt, đến nay gia đình đã có khoảng 500 gốc quýt đang phát triển tốt và đã cho thu hoạch ổn định, mỗi năm trừ chi phí sản xuất gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng. Từ mô hình trồng quýt của ông đã có nhiều hội viên trong trong huyện đến học tập và làm theo.


Mô hình trồng rau tại xã Quốc Toản.

Ông Triệu Văn Kính ở xóm Nhòm Nhèm, xã Quốc Toản là điển hình về phát triển kinh tế với mô hình trồng rau. Từ một hộ khó khăn, cả năm trông chờ vào 2.000 m2 đất nông nghiệp vẫn không đủ ăn. Nhưng với ý chí quyết tâm của một nông dân tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm của các mô hình sản xuất, năm 1993, ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa sang trồng rau để bán ra thị trường, mỗi năm trừ chi phí gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng.

Ngoài tạo ra các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân huyện đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa ngân hàng với hội viên nông dân. Đến nay, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác trên 45 tỷ đồng cho 1.225 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy thác trên 30 tỷ cho 376  hộ vay. Hội đã tận dụng các nguồn quỹ để cho hội viên vay trên 2 tỷ đồng. Từ  các nguồn vốn đã tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất, có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Qua đó số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đều đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Năm 2013, đã có 1.018 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; đến năm 2017 có 627 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 100% chỉ tiêu.


Người dân huyện Trà Lĩnh tham gia bê tông hóa đường nông thôn.

Trong phòng trào xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, hiến trên 12.000 m2 đất, đóng góp được trên 1 tỷ đồng và trên 10.000 ngày công, tham gia làm mới, tu sửa, bảo dưỡng đường bê tông nông thôn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương thuỷ lợi.

Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội và toàn thể hội viên nông dân trong toàn huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Lĩnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra.

Bế Gia - Mạnh Quân

Chuyên mục: