Hơn 90 người được tập huấn cải cách hành chính năm 2018

Trong 2 ngày, 5 & 6/7/2018, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn cải cách hành chính năm 2018 cho hơn 90 người là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện, lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ văn phòng, tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung: Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác theo dõi thi hành pháp luật; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy chế một cửa, một cửa liên thông; Kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chính; An toàn thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước; Quán triệt nội dung cơ bản của Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính. Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT-iOffice 4.0; Giới thiệu về trang thông tin điện tử huyện Trà Lĩnh. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện./.

Thu An – Mạnh Quân

Chuyên mục: