Chiều 28/3, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng tiếp theo và lấy ý kiến quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025.

Sáng ngày 23 tháng 3, Đảng bộ huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trang