Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Trà Lĩnh, có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy và các đảng viên 1 số Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham dự. Đồng chí Nông Văn Đàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì điểm cầu.

Ngày 09/10, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá những kết quả, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

​Ngày 05/10, UBND huyện Trà Lĩnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT - XH, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, thông qua chương trình công tác tháng 10 và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.

Ngày 25/9, Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng phối hợp với huyện Trà Lĩnh tổ chức tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2018. Tại điểm cầu huyện Trà Lĩnh, có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo viên cấp huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy và đảng viên một số Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Nông Văn Đàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì điểm cầu.

Ngày 10/9, huyện Trà Lĩnh khai mạc lớp Bồi dưỡng  Lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2018 cho 87 đảng viên mới.

Ngày  07/9, Huyện ủy Trà Lĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8/2018. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. 

Ngày 6/9, Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018.

Trong 02 ngày 21-22/8, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ cơ sở giỏi năm 2018. Tham gia hội thi có 10 đội với 50 thí sinh là bí thư, phó bí thư xuất sắc được lựa chọn đến từ Đảng bộ 10 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu KT - XH và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 tại huyện Trà Lĩnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trang